Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Unrest

Nghĩa và cách dùng từ Unrest

1.511 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Unrest 

World in a Word - "Unrest" một danh từ với nghĩa là tình trạng bất ổn, xung đột dễ gây ra chiến tranh nhưng với tính từ "Unresting" thì nghĩa tích cực là sự chuyển động không ngừng, ... Hãy xem và học những ngữ nghĩa khác từ "Unrest" nhé!

 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ