Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Attack

World In A Word

978 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Attack 


Attack - danh từ của bài học hôm nay, từ này chỉ hành động sử dụng bạo lực để tìm cách gây tổn thương hay sát hại ai đó, .... 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu