Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Attack

World In A Word

910 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Attack 


Attack - danh từ của bài học hôm nay, từ này chỉ hành động sử dụng bạo lực để tìm cách gây tổn thương hay sát hại ai đó, .... 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ