Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Model

World In A Word

624 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Model 
Model - Một mô hình sao chép nhỏ hơn vật nguyên bản, một hình mẫu để người khác bắt trước hay là một loại thiết kế đặc biệt nào đó, ngoài ra chúng ta hay thấy nghĩa người mẫu thời trang được sử dụng. Cùng theo dõi mô hình kiến trúc độc đáo từ công ty thiết kế tại Việt Nam,...


 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ