Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Model

World In A Word

676 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Model 
Model - Một mô hình sao chép nhỏ hơn vật nguyên bản, một hình mẫu để người khác bắt trước hay là một loại thiết kế đặc biệt nào đó, ngoài ra chúng ta hay thấy nghĩa người mẫu thời trang được sử dụng. Cùng theo dõi mô hình kiến trúc độc đáo từ công ty thiết kế tại Việt Nam,...


 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu