Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Technology

World In A Word

774 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Technology 


Từ vựng tiếng Anh trong tin tức quốc tế ngày hôm nay là Technology. Technology - công nghệ: những kiến thức khoa học được áp dụng vào thực tiễn để chế tạo máy móc thiết bị, hay cũng có nghĩa là máy móc thiết bị được chế tạo bằng sử dụng công nghệ.


 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ