Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Technology

World In A Word

824 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Technology 


Từ vựng tiếng Anh trong tin tức quốc tế ngày hôm nay là Technology. Technology - công nghệ: những kiến thức khoa học được áp dụng vào thực tiễn để chế tạo máy móc thiết bị, hay cũng có nghĩa là máy móc thiết bị được chế tạo bằng sử dụng công nghệ.


 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu