Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Clash

World In A Word

694 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Clash 


Một vụ đụng độ,  xô xát ngắn giữa hai nhóm người. Danh từ đi theo sau bởi 2 giới từ để chỉ đụng độ với ai về việc gì đó: Clash with sb over sth. Ngoài ra Clash còn ở dạng động từ. Cùng theo dõi những tin tức sau để thấy rõ hơn điều đó.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ