Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Clash

World In A Word

732 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Clash 


Một vụ đụng độ,  xô xát ngắn giữa hai nhóm người. Danh từ đi theo sau bởi 2 giới từ để chỉ đụng độ với ai về việc gì đó: Clash with sb over sth. Ngoài ra Clash còn ở dạng động từ. Cùng theo dõi những tin tức sau để thấy rõ hơn điều đó.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu