TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

 • Phát âm một số từ hay nhầm lẫn

  Phát âm một số từ hay nhầm lẫn

  Phất âm một số từ hay nhầm lẫn như Almost, always, beautyfull... những âm tiếng Anh mà các bạn hay gặp trở ngại khi nói. X...

 • Quá khứ, hiện tại và tương lai của bệnh dịch hạch

  Quá khứ, hiện tại và tương lai của bệnh dịch hạch

  Quá khứ, hiện tại và tương lai của bệnh dịch hạch  The past, present and future of the bubonic plague - Sharon N. DeWitte ...

 • Luyện nghe tiếng Anh cho người mới bắt đầu - Luyện nghe tiếng Anh Cấp độ 1

  Luyện nghe tiếng Anh cho người mới bắt đầu - Luyện nghe tiếng Anh Cấp độ 1

  Luyện nghe tiếng Anh cho người mới bắt đầu - Luyện nghe tiếng Anh Cấp độ 1

 • Vừa là động vật vừa là thực vật ... cái gì?

  Vừa là động vật vừa là thực vật ... cái gì?

  Vừa là động vật vừa là thực vật ... cái gì? These animals are also plants … wait, what?       Bạn có thể xem từ điển về ...