Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

ABC Quack - ABC Quạc

Super Simple Songs

220 lượt xem
THEO DÕI 65

ABC Quack - ABC Quạc - Super Simple Songs


Bé hãy cùng Toomva và Super Simple Songs vui học tiếng Anh qua bài hát ABC Quack nhé!


  


Bé có thể xem từ điển về nghĩa của từ QUACK để hiểu hơn về tên bài hát nhé!


Ngoài ra, bé cũng có thể tra từ điển ngay trên video, rất tiện lợi!


Video source / Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=I_3mbra4dHU

Danh mục: Tiếng anh trẻ em

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu