Tag: Super Simple Songs

LỌC THEO:

Bạn có thích kem bông cải xanh không?

Do You Like Broccoli Ice Cream? Super Simple Song...
6.396 lượt xem
5 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
 Bạn có thích kem bông cải xanh không? Do You Like Broccoli Ice Cream? Super Simple Songs

Happy Birthday - Chúc Mừng Sinh Nhật

Super Simple Songs
4.488 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Happy Birthday - Chúc Mừng Sinh Nhật - Super Simple Song Bé hãy cùng Toomva và Super Simple Songs vui học tiếng Anh qua bài hát Happy Birthday nhé!     Bé có thể xem từ điển về nghĩ...

Ngón Cái Đâu Rồi?

Where Is Thumbkin?
4.485 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ngón Cái Đâu Rồi?-Where Is Thumbkin?

Gia Đình Trên Ngọn Cây

Treetop Family
3.637 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Gia Đình Trên Ngọn Cây-Treetop Family

Đây Là Tổ Ong

Here Is the Beehive
3.524 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đây Là Tổ Ong-Here Is the Beehive

Bài Ca Bồn Cầu

The Toilet Song
3.499 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài Ca Bồn Cầu-The Toilet Song

500 Ducks - 500 Chú Vịt Con

Super Simple Songs
3.395 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
500 Ducks - 500 Chú Vịt Con - Super Simple Songs Bé đã tập đếm đến số mấy rồi? Ta thử sức với những số tròn trăm nào! Hãy cùng Toomva và Super Simple Songs vui học tiếng Anh qua bài ...

Đi Bộ, Đi Bộ Nào

Walking, Walking
3.358 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đi Bộ, Đi Bộ Nào-Walking, Walking

Đàn Ong Bay Vo Ve

The Bees Go Buzzing
3.335 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Ong Bay Vo Ve-The Bees Go Buzzing

Rudolph, Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ

Rudolph, the Red-Nosed Reindeer
3.246 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Rudolph, Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ-Rudolph, the Red-Nosed Reindeer

Cậu Ngủ À?

Are You Sleeping?
3.236 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cậu Ngủ À?-Are You Sleeping?

Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm

Down in the Deep Blue Sea
3.184 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm-Down in the Deep Blue Sea

Tên Bạn Là Gì?

What's Your Name?
3.143 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tên Bạn Là Gì?-What's Your Name?

Bác Bán Bánh Muffin

The Muffin Man
3.065 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bác Bán Bánh Muffin-The Muffin Man

Mình Thấy Một Thứ Màu Xanh Lam

I See Something Blue
3.053 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Mình Thấy Một Thứ Màu Xanh Lam-I See Something Blue

Đá, kéo, giấy #1

Rock, scissors, paper #1
3.037 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đá, kéo, giấy #1-Rock, scissors, paper #1