Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ngón Cái Đâu Rồi?

Where Is Thumbkin?

327 lượt xem
THEO DÕI53
Ngón Cái Đâu Rồi?-Where Is Thumbkin?
Luyện Nghe Từ