Tag: Nhạc thiếu nhi

LỌC THEO:

Bài Hát Về Các Ngày Trong Tuần

Days of the Week Song
1.504 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài Hát Về Các Ngày Trong Tuần-Days of the Week Song

Ngón Cái Đâu Rồi?

Where Is Thumbkin?
460 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ngón Cái Đâu Rồi?-Where Is Thumbkin?

Đây Là Cách Mà Chúng Tớ Chơi Trò "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"

This Is the Way We 'Trick or Treat'
406 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đây Là Cách Mà Chúng Tớ Chơi Trò "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"-This Is the Way We 'Trick or Treat'

Bài Hát ABC Halloween

Halloween ABC Song
388 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài Hát ABC Halloween-Halloween ABC Song

Đàn Ong Bay Vo Ve

The Bees Go Buzzing
387 lượt xem
7 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Ong Bay Vo Ve-The Bees Go Buzzing

Đàn Kiến Hành Quân

The Ants Go Marching
332 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Kiến Hành Quân-The Ants Go Marching

Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm

Down in the Deep Blue Sea
330 lượt xem
6 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm-Down in the Deep Blue Sea

Đàn Kiến Hành Quân 2

The Ants Go Marching 2
314 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Kiến Hành Quân 2-The Ants Go Marching 2

Tớ Yêu Những Ngọn Núi

I Love the Mountains
311 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tớ Yêu Những Ngọn Núi-I Love the Mountains

Sáu Bạn Trên Giường

Six In The Bed
311 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Sáu Bạn Trên Giường-Six In The Bed

Mười Quái Vật Trên Giường

Ten Monsters in the Bed
307 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Mười Quái Vật Trên Giường-Ten Monsters in the Bed

Ông McDonald Có Một Trang Trại

Old MacDonald Had a Farm
298 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ông McDonald Có Một Trang Trại-Old MacDonald Had a Farm

Rudolph, Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ

Rudolph, the Red-Nosed Reindeer
296 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Rudolph, Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ-Rudolph, the Red-Nosed Reindeer

Bánh Xe Buýt

The Wheels On The Bus
284 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bánh Xe Buýt-The Wheels On The Bus

Đêm Yên Lặng

Silent Night
282 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đêm Yên Lặng-Silent Night

Chuông Leng Keng

Jingle Bells
264 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Chuông Leng Keng-Jingle Bells