Học phát âm tiếng Anh

LỌC THEO:

Chiến tranh giọng tiếng Anh

English accent battle
Chiến tranh giọng tiếng Anh - English accent battle Cùng thầy Dan phân tích một số khác biệt giữa giọng Anh và giọng Mỹ bạn nhé! Và hãy comment cho Toomva biết, bạn thích giọng nào h...
Song Ngữ
2.195 lượt xem

Cách Phát Âm THURSDAY

How to Pronounce THURSDAY
Cách Phát Âm THURSDAY-How to Pronounce THURSDAY
Song Ngữ
2.187 lượt xem

Cách Phát Âm WORST

How to Pronounce WORST
Cách Phát Âm WORST-How to Pronounce WORST
Song Ngữ
1.373 lượt xem

Cách Phát Âm A LOT OF

How to Pronounce A LOT OF
Cách Phát Âm A LOT OF-How to Pronounce A LOT OF
Song Ngữ
1.675 lượt xem

Cách Phát Âm FAST Và FIRST

How to Pronounce FAST Vs. FIRST
Cách Phát Âm FAST Và FIRST-How to Pronounce FAST Vs. FIRST
Song Ngữ
1.188 lượt xem

Cách Phát Âm MERCEDES-BENZ

How to Pronounce MERCEDES-BENZ
Cách Phát Âm MERCEDES-BENZ-How to Pronounce MERCEDES-BENZ
Song Ngữ
2.114 lượt xem

Cách Phát Âm THREE

How to Pronounce THREE
Cách Phát Âm THREE-How to Pronounce THREE
Song Ngữ
1.736 lượt xem

Cách Phát Âm MONTHS

How to Pronounce MONTHS
Cách Phát Âm MONTHS-How to Pronounce MONTHS
Song Ngữ
2.295 lượt xem

Cách Phát Âm CLOTHES

How to Pronounce CLOTHES
Cách Phát Âm CLOTHES-How to Pronounce CLOTHES
Song Ngữ
1.248 lượt xem

Cách Phát Âm WATER

How to Pronounce WATER
Cách Phát Âm WATER-How to Pronounce WATER
Song Ngữ
2.702 lượt xem

Cách Phát Âm EARTH

How to Pronounce EARTH
Cách Phát Âm EARTH-How to Pronounce EARTH
Song Ngữ
2.094 lượt xem

Cách Phát Âm WORLD

How to Pronounce WORLD
Cách Phát Âm WORLD-How to Pronounce WORLD
Song Ngữ
1.784 lượt xem

Cách Phát Âm GIRL

How to Pronounce GIRL
Cách Phát Âm GIRL-How to Pronounce GIRL
Song Ngữ
2.663 lượt xem

Cách Phát Âm LITTLE

How to Pronounce LITTLE
Cách Phát Âm LITTLE-How to Pronounce LITTLE
Song Ngữ
3.177 lượt xem

Nói tiếng Anh tự nhiên: Âm câm

Speak English Naturally: Silent Syllables
Nói tiếng Anh tự nhiên: Âm câm
Song Ngữ
2.433 lượt xem

Giấc mơ tầu điện của Madeline

Madeline dream
Giấc mơ của Madeline đã thành sự thật khi cô ấy đi xe lửa vào ngày sinh nhật thứ ba của mình!
Song Ngữ
3.034 lượt xem