Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Phát Âm WORLD

How to Pronounce WORLD

198 lượt xem
THEO DÕI57

Cách Phát Âm WORLD-How to Pronounce WORLD

Tags: Phát Âm
Luyện Nghe Từ