Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Force

Force

24.339 lượt xem
THEO DÕI 1929

Nghĩa và cách dùng từ Force


Học tiếng Anh qua video thời sự cùng chương trình VOA(Learning English - World in a Word).


Động từ FORCE: ép buộc ai đó làm điều gì ngoài ý muốn của họ. Danh từ FORCE chỉ sức mạnh thể chất, ảnh hưởng mạnh mẽ, hoặc một lực lượng có tổ chức. Tính từ: FORCEFUL.


Buộc ai đó làm một điều gì đó=force sb to do sth hay force sb into doing sth/sth. Thành ngữ JOIN/COMBINE FORCES (WITH SB) có nghĩa là hợp sức với ai đó để đạt được mục tiêu chung. Khi dùng với người, tính từ FORCEFUL có nghĩa là 'cương quyết, quả quyết.' Nó còn mang nghĩa là 'hùng hồn' khi được dùng để mô tả một ý kiến, một phát biểu.


Phần tiếng Anh:


The Turkish government has apologized for using 'excessive' police force last week in an Istanbul park. It happened at a demonstration, protesting the destruction of trees. Fueled by the police force, the protest has grown into anti-government riots across Turkey. In the U.S., the White House welcomed comments from a Turkish leader who apologized for the use of excessive force by police. Meanwhile, some trade unions, hundreds of thousands strong, have joined forces with Turkish protesters.


Central Europe has been struggling with a powerful force of nature this week - water. And a lot of it. Massive floods forced thousands of people from their homes. In Germany, the Czech Republic, Austria, Hungary and other Danube river countries, people are coping with some of the worst flooding in 500 years. At least 12 are dead.


And finally, these small robots certainly don't look forceful or mighty. But researchers at the Sheffield Centre for Robotics, in the UK, have successfully programmed a group of 40 e-puck robots to group around an object and work together to push or pull it across a surface. This way, when they join forces, even small robots can be powerful enough to accomplish big tasks like helping in rescue operations.


Dịch sang tiếng Việt:


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng xin lỗi về việc cảnh sát dùng vũ lực thái quá hồi tuần trước tại một công viên ở thành phố Istanbul. Sự việc xảy ra tại một buổi biểu tình phản đối việc đốn bỏ cây cối. Giận dữ vì bị cảnh sát trấn áp, cuộc biểu tình phản đối đã lớn thành những vụ nổi loạn chống chính phủ trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Mỹ, tòa Bạch Ốc hoan nghênh những phát biểu của một lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi về việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức. Trong khi đó, một số nghiệp đoàn, phải tới hàng trăm ngàn người, đã gia nhập lực lượng cùng người biểu tình.


Châu Âu đang phải chống chọi với một thế lực tự nhiên mãnh liệt: nước. Và rất nhiều là đằng khác. Những trận lũ khổng lồ đã buộc hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa. Ở Ðức, Cộng hòa Séc, Áo, Hungary và nhiều nước nơi sông Danube chảy qua, người dân đang phải đương đầu với trận lũ nặng nhất từ 500 năm qua. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng.


Cuối cùng, những con robot này nhìn chắc chắn không có vẻ gì là mạnh. Nhưng các nhà nghiên cứu ở Trung tâm nghiên cứu robot Sheffield ở Anh đã lập trình thành công một nhóm những robot e-puck (loại robot nhỏ và di động) cùng vây quanh một vật thể và cùng nhau đẩy hoặc kéo vật thể đó trên mặt phẳng. Bằng cách này, nếu hợp sức lại robot có thể hoàn thành được những nhiệm vụ to tát như giúp đỡ hoạt động cứu hộ.

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu