Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Mourn

World In A Word

13.433 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Mourn 


World in a Word - chương trình học tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế mỗi bài học là một chủ đề, một từ vựng và những từ liên quan. Vừa học từ vựng vừa luyện nghe và luyện đọc còn gì bổ ích hơn. Và Mourn và những từ liên quan sẽ được nhắc đến trong phần tin tức này.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ