Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Mourn

World In A Word

19.570 lượt xem
THEO DÕI 3350

Nghĩa và cách dùng từ Mourn 


World in a Word - chương trình học tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế mỗi bài học là một chủ đề, một từ vựng và những từ liên quan. Vừa học từ vựng vừa luyện nghe và luyện đọc còn gì bổ ích hơn. Và Mourn và những từ liên quan sẽ được nhắc đến trong phần tin tức này.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu