Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

36: Trợ Động Từ tiết 2 (Cách dùng be, have, do)

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

6.378 lượt xem
THEO DÕI 559

Video ngữ pháp căn bản -   36: Trợ Động Từ tiết 2 (Cách dùng be, have, do) 


Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương -  Chúng ta đã tìm hiểu qua các từ loại trong tiếng anh, hãy cùng cô Mai Phương tiếp tục các bài học ngữ pháp - phân biệt và cách dùng với mỗi trợ động từ trong trường hợp cụ thể. 


 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu