Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đừng nghĩ rằng bạn kém tiếng Anh, vì có người còn kém hơn.

Don't think that your English is bad, 'cause someone's is worse.

230 lượt xem
THEO DÕI79

Đừng nghĩ rằng bạn kém tiếng Anh, vì có người còn kém hơn-Don't think that your English is bad, 'cause someone's is worse.

Luyện Nghe Từ