Ngữ pháp tiếng Anh - Toàn Tập Ngữ Pháp Qua Video Từ A - Z

LỌC THEO:

Bài 1: Cấu tạo từ - Tiết 1

Bài 1: Cấu tạo từ - Tiết 1
Cấu tạo từ trong tiếng Anh - Tiết 1 VD: Happy = Hạnh phúc  biến thể có nhiều dạng như: Unhappy, happines, unhappines Vậy có nghĩa là từ một từ gốc là Happy chúng ta có thể suy luận t...
65.258 lượt xem

3000 từ tiếng anh thông dụng hay dùng nhất

3000 từ tiếng anh thông dụng
Để có thể sử dụng tiếng Anh như một người bản ngữ, các bạn phải biết ít nhất 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất. Hãy cùng học và b...
34.521 lượt xem

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh. Những động từ bất quy tắc hay dùng nhất. Rất quan trọng, những từ này các bạn nên học thuộc nhé. Xem thêm bản tex tại đây: /Bang-dong-tu-bat-quy-t...
Song Ngữ
15.600 lượt xem

Bài 2: Cấu tạo từ - Tiết 2

Cấu tạo từ
Cấu tạo từ trong tiếng Anh - Tiết 2 Bài giảng về cấu tạo từ với bài tập điền từ và sự liên quan các biến thể của từ trong bài thi. Hướng dẫn bạn một số các điền từ và suy đoán dễ dàn...
12.344 lượt xem

Học số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong tiếng Anh
Học số đếm trong tiếng Anh. Video này sẽ cho chúng ta cách nói, phát âm số đếm trong tiếng Anh một cách chính xác, cụ thể. Chúc các bạn học thành công! Xem đầy đủ các video bài giảng...
10.863 lượt xem

Bài 3: Danh từ - Tiết 1

Danh từ
Danh từ tiếng Anh - Tiết 1 Định nghĩa về danh từ, phân loại danh từ VD như danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều... Ngoài ra đối với danh từ chúng...
10.299 lượt xem

Bài 7: Động từ nguyên mẫu - Tiết 1

Động từ
Bài giảng video về động từ nguyên mẫu tiết 1 Xem đầy đủ các video bài giảng ngữ pháp tiếng Anh tại đây
5.556 lượt xem

Đại từ

Bài 11: Đại từ tiết 1
Video bài giảng ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học - Bài 11: Đại từ tiết 1 Xem đầy đủ các video bài giảng ngữ pháp tiếng Anh tại ...
5.526 lượt xem

50: Câu Bị Động Tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   50: Câu Bị Động Tiết 1   Phần tiếp theo của khóa học ngữ pháp - Câu bị động. Toàn bộ ngữ pháp về chủ điểm câu bị động sẽ được gói gọn trong 3 tiết học. Hày...
5.338 lượt xem

Bài 4: Danh từ (Tiết 2)

Danh từ
Danh từ tiếng Anh - Tiết 2 - Số ít = Singular - Số nhiều = Plural Danh từ Số nhiều = Singular có 2 trường hợp số nhiều tạo thành1. thêm s vào sau danh từ: VD: a book - 1 q. sách 2 bo...
5.161 lượt xem

Bài 12: Đại từ tiết 2

Đại từ
Video bài giảng ngữ pháp tiếng anh: Bài 12: Đại từ tiết 2 Xem đầy đủ các video bài giảng ngữ pháp tiếng Anh tại đây
4.642 lượt xem

Bài 5: Danh từ - Tiết 3

Danh từ
Video bài giảng ngữ pháp: Danh từ tiết 3 Xem đầy đủ các video bài giảng ngữ pháp tiếng Anh tại đây
4.527 lượt xem

40: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -    40: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 1   Liên từ và các mệnh đề quan hệ - tiếp tục với các tiết ngữ pháp về chúng.  Các bạn hãy theo dõi những bài...
4.328 lượt xem

Bài 10: Danh động từ - Tiết 2

Danh động từ
Bài 10: Danh động từ - Tiết 2 Xem đầy đủ các video bài giảng ngữ pháp tiếng Anh tại đây
4.188 lượt xem

31: Trạng từ bổ nghĩa câu , trạng từ chỉ mức độ

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản - 31: Trạng từ bổ nghĩa câu , trạng từ chỉ mức độ  Trạng từ (Adverb) là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu, ... Hãy cùn...
3.827 lượt xem

13: Giới từ - tiết 1

Giới từ
Video bài giảng ngữ pháp tiếng anh: 13: Giới từ - tiết 1  Cùng học ngữ pháp với cô Mai Phương - những kiến thức cơ bản nhất sẽ được cô giảng chi tiết và đầy đủ nhất, bạn hãy theo dõi...
3.517 lượt xem