Ngữ pháp tiếng Anh - Toàn Tập Ngữ Pháp Qua Video Từ A - Z

LỌC THEO:

Đừng nghĩ rằng bạn kém tiếng Anh, vì có người còn kém hơn.

Don't think that your English is bad, 'cause someo...
Đừng nghĩ rằng bạn kém tiếng Anh, vì có người còn kém hơn-Don't think that your English is bad, 'cause someone's is worse.
Song Ngữ
737 lượt xem

52: Câu Bị Động Tiết 3

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   52: Câu Bị Động Tiết 3 Phần tiếp theo của khóa học ngữ pháp - Câu bị động. Toàn bộ ngữ pháp về chủ điểm câu bị động sẽ được gói gọn trong 3 tiết học. Hày c...
3.332 lượt xem

51: Câu Bị Động Tiết 2

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   51: Câu Bị Động Tiết 2  Phần tiếp theo của khóa học ngữ pháp - Câu bị động. Toàn bộ ngữ pháp về chủ điểm câu bị động sẽ được gói gọn trong 3 tiết học. Hày ...
2.485 lượt xem

50: Câu Bị Động Tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   50: Câu Bị Động Tiết 1   Phần tiếp theo của khóa học ngữ pháp - Câu bị động. Toàn bộ ngữ pháp về chủ điểm câu bị động sẽ được gói gọn trong 3 tiết học. Hày...
5.624 lượt xem

48: Giả định cách - tiết 2

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -  49: Giả định cách - tiết 2 Câu giả định - một trong những phần quan trọng trong tiết ngữ pháp của cô Mai Phương,  Hãy tiếp tục theo dõi những bài giảng và l...
1.872 lượt xem

48: Giả định cách - tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -  48: Giả định cách - tiết 1  Câu giả định - một trong những phần quan trọng trong tiết ngữ pháp của cô Mai Phương,  Hãy tiếp tục theo dõi những bài giảng và ...
2.120 lượt xem

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

47: Câu điều kiện - tiết 2
Video ngữ pháp căn bản -  47: Câu điều kiện - tiết 2  Câu điều kiện, các loại câu điều kiện - một trong những phần quan trọng trong ti...
2.585 lượt xem

46: Câu điều kiện - tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -  46: Câu điều kiện - tiết 1  Câu điều kiện, các loại câu điều kiện - một trong những phần quan trọng trong tiết ngữ pháp của cô Mai Phương,  Hãy tiếp tục the...
3.452 lượt xem

44: Câu Điều Kiện

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   44: Câu Điều Kiện   Tiếp tục học ngữ pháp cùng cô Mai Phương- Chủ đề ngày hôm nay là Câu điều kiện Cùng cô học các loại câu điều kiện, các dùng, các lưu ý,...
2.357 lượt xem

43: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 4

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -    43: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 4   Liên từ và các mệnh đề quan hệ - tiếp tục với các tiết ngữ pháp về chúng.  Các bạn hãy theo dõi những bài...
2.614 lượt xem

42: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 3

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -    42: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 3   Liên từ và các mệnh đề quan hệ - tiếp tục với các tiết ngữ pháp về chúng.  Các bạn hãy theo dõi những bài...
2.085 lượt xem

41: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 2

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -    41: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 2   Liên từ và các mệnh đề quan hệ - tiếp tục với các tiết ngữ pháp về chúng.  Các bạn hãy theo dõi những bài...
2.505 lượt xem

40: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -    40: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 1   Liên từ và các mệnh đề quan hệ - tiếp tục với các tiết ngữ pháp về chúng.  Các bạn hãy theo dõi những bài...
4.630 lượt xem

36: Trợ Động Từ tiết 2 (Cách dùng be, have, do)

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   36: Trợ Động Từ tiết 2 (Cách dùng be, have, do)  Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương -  Chúng ta đã tìm hiểu qua các từ loại trong tiếng anh, hãy cùng cô Mai P...
2.718 lượt xem

35: Trợ Động Từ tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -   35: Trợ Động Từ tiết 1  Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương -  Chúng ta đã tìm hiểu qua các từ loại trong tiếng anh, hãy cùng cô Mai Phương tiếp tục các bài họ...
2.369 lượt xem

34: Mạo Từ tiết 3 (Quy Tắc 14-25)

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương
Video ngữ pháp căn bản -  34: Mạo Từ tiết 3 (Quy Tắc 14-25)  Mạo từ - a, an, the - những điều đơn giản, quy tắc về mạo từ, nhưng bạn đã biết, bạn đã có thể sử dụng thành thạo về nó? ...
1.997 lượt xem