Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

26: Giới thiệu trạng từ

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

1.560 lượt xem
THEO DÕI453

26: Giới thiệu trạng từ 


Trạng từ (Adverb) là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu, ...


Hãy cùng cô Mai Phương và các bài giảng ngữ pháp tiếp tục với  phần tiếp theo chi tiết và đầy đủ về  "Trạng ngữ" 


 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ