Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Học mầu trong tiếng Anh

Từ vựng về mầu sắc trong tiếng anh

12.520 lượt xem
THEO DÕI301

Học cách phát âm về mầu sắc, từ vựn một số mầu sắc thông dụng trong tiếng anh


Xem đầy đủ các video bài giảng ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ