Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bài 1: Học số đếm trong tiếng Anh

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

95.901 lượt xem
THEO DÕI 558

Chương trình học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva:


Đây là chương trình do Toomva biên tập, sẽ cung cấp các bài học từ dễ đến khó để bạn có thể bắt đầu học tiếng Anh từ cấp dễ nhất.


- Giúp cho người học nắm được ngữ pháp căn bản nhất. Đặc biệt Toomva luôn chú trọng việc nâng cao kỹ năng nghe nói của bạn trong suốt quá trình học theo Chương trình này.


Bài 1: Học số đếm trong tiếng Anh


Cách đọc dãy số đầu từ 1 đến 10 triệu


(Tiếng Anh /Phiên âm/ Tiếng Việt)


1 - one /wʌn/   
2 - two /tu:/   
3 - three /θri:/  
4 - four /fɔ:/  
5 - five /faiv/  
6 - six /siks/   
7 - seven /'sevn/  
8 - eight /eit/   
9 - night /nait/   
10 - ten /ten/    
11 - eleven /i'levn/  
12 - twelve /twelv/   
13 - thirteen /'θə:'ti:n/
14 - fourteen /fɔːrˈtiːn/
15 - fifteen /'fif'ti:n/ 
16 - sixteen /sɪks'ti:n/  
17 - seventeen /sevn'ti:n/   
18 - eighteen /,eɪˈti:n/
19 - nineteen /,naɪn'ti:n/
20 - twenty /'twenti/
30 - thirty /'θə:ti/
40 - forty
50 - fifty
60 - sixty
70 - seventy
80 - eighty
90 - ninety
100 - one hundred
101 - one hundred and one
200 - two hundred
300 - three hundred
1000 - one thousand
1,000,000 - one million
10,000,000 - ten million


Video ôn luyện: 
(Chú ý: Cần phải xem hết, nghe nhiều giọng điệu khác nhau bạn sẽ nhớ lâu hơn và nói theo dễ dàng hơn)


Số đếm tiếng Anh 1-10
Số đếm tiếng Anh  1-20
Số đếm tiếng Anh 11-20
Số đếm tiếng Anh 1-100


Vậy là bạn đã tự tin để có thể đọc, nghe và nói đủ hết các số đếm trong tiếng Anh rồi nhé.
Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Anh từ đầu thì phần chữ phiên âm bên trên VD như: /wʌn/ /tu:/ có thể bạn chưa được học vậy nên bạn có thể bỏ qua không cần quan tâm và chúng ta sẽ học đến nó ở những bài sau.


Chúc bạn học tốt! 


Xem danh sách bài học:


Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu