Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hello, how are you? - What's your name?

Bài 4: Chào hỏi và giới thiệu tên bằng tiếng Anh

30.009 lượt xem
THEO DÕI 541

Bài 4: Chào hỏi và giới thiệu tên bằng tiếng Anh

Các mẫu câu cơ bản:

Hello, How are you? = Xin chào, bạn khỏe không?
How are you to day? = hôm nay bạn khỏe không?
I am fine = Tớ khỏe
I am very well to day = Hôm nay tớ rất khỏe.

My name is Freddie = Tớ tên là Freddie
What'your name? = Tên bạn là gì?
How do you spell your name? = Tên bạn đánh vần thế nào?
It's L.I.S.A = là L.I.S.A

Các bạn nhớ nghe lại vài lần để hiểu và nhớ lâu hơn nhé.

 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu