Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hello, how are you? - What's your name?

Bài 4: Chào hỏi và giới thiệu tên bằng tiếng Anh

28.808 lượt xem
THEO DÕI489

Bài 4: Chào hỏi và giới thiệu tên bằng tiếng Anh

Các mẫu câu cơ bản:

Hello, How are you? = Xin chào, bạn khỏe không?
How are you to day? = hôm nay bạn khỏe không?
I am fine = Tớ khỏe
I am very well to day = Hôm nay tớ rất khỏe.

My name is Freddie = Tớ tên là Freddie
What'your name? = Tên bạn là gì?
How do you spell your name? = Tên bạn đánh vần thế nào?
It's L.I.S.A = là L.I.S.A

Các bạn nhớ nghe lại vài lần để hiểu và nhớ lâu hơn nhé.

 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

Luyện Nghe Từ