Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

What time is it?

Bài 7: Mấy giờ rồi

5.844 lượt xem
THEO DÕI492

Mấy giờ rồi - What time is it? 

Tiếp tục học tiếng Anh từ đầu với Toomva, bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nói đến thời gian, thời gian của một ngày.
What time is it - Mấy giờ rồi?
- One o'clock - 1 giờ
- Two o'clock - 2 giờ 
- Three o'clock - 3 giờ
- Four o'clock - 4 giờ
- Five o'clock - 5 giờ
- Six o'clock - 6 giờ
- Seven o'clock - 7 giờ
- Eight o'clock - 8 giờ
- Nine o'clock - 9 giờ
- Ten o'clock -  10 giờ
- Elevent o'clock - 11 giờ 
- Twelve o'clock - 12 giờ

Và cùng học thời gian qua câu chuyện của cô bé lọ lem, 

Video luyện tập: 

Cách nói thời gian: giờ, ngày, tháng

 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

Luyện Nghe Từ