Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Finger Family

Bài 5: Gia đình ngón tay

11.903 lượt xem
THEO DÕI 546

Bài 5: Gia đình ngón tay. 

Các thành viên trong gia đình: 
- Grandfather: ông
- Grandmother - Bà 
- Daddy (Father) - Bố 
- Mommy (Mother) - mẹ 
- Brother - Anh 
- Sister - Chị 
- Baby - em 
Tuy video này không có 2 thành viên là ông và bà nhưng trên thực tế thì ông,bà khi đã biết 2 từ bố, mẹ sẽ dễ dàng để nhớ hơn. Anh và chị mới là người mà hay bị quên khi học tiếng Anh. 

Hãy nghe và ghi nhớ thật kỹ các thành viên trong gia đình nhé. 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu