Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Baby Shark học và hát với Matt Bài hát Baby Shark Học số, gia đình

Baby Shark Learn And Sing with Matt Kids Animal Songs Learn Numbers, Family

5.147 lượt xem
THEO DÕI305

Chúng tôi đều yêu thích bài hát Baby Shark! Trong video vui nhộn này, Matt dạy chúng ta lời bài hát và cách thực hiện các hành động của bài hát. Lặp lại sau Matt và học cách hát và nhảy theo bài hát Baby Shark nổi tiếng! 


Lyrics:


 


Baby shark, doo doo doo doo doo doo 


Baby shark, doo doo doo doo doo doo 


Baby shark, doo doo doo doo doo doo 


one shark


 


Mommy shark, doo doo doo doo doo doo


Daddy shark, doo doo doo doo doo doo


Grandma shark, doo doo doo doo doo doo


Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo


 


Swim away, doo doo doo doo doo doo


(repeat with Mommy shark, Daddy shark, Grandma shark, Grandma shark and number 2, 3, 4, 5)


 


Five sharks and there coming after me!


swim, swim, swim.


Sing louder and help me swim faster


swim, swim, swim,


Now we're safe! Great job! 

Luyện Nghe Từ