Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài hát gia đình ngón tay

The Finger Family Song ChuChu TV Nursery Rhymes & Songs For Children

7.028 lượt xem
THEO DÕI474

Finger Family(Gia đình ngón tay)


Nursery Rhymes & Kids Songs

Luyện Nghe Từ