Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách nói thời gian: giờ, ngày, tháng

MONTHS of the year - DAYS of the week - TIME on a clock

6.189 lượt xem
THEO DÕI507

Cách nói thời gian: giờ, ngày, tháng. - MONTHS of the year - DAYS of the week - TIME on a clock 


Tiếng Anh cho trẻ em với các tháng dương lịch, thời gian, các ngày trong tuần. Những bài học đơn giản dành cho các bé và những ai bắt đầu học tiếng Anh tiếp thu nhanh.


 

Luyện Nghe Từ