Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chuỗi thức ăn là gì

What Is A Food Chain? The Dr. Binocs Show Educational Videos For Kids

2.510 lượt xem
THEO DÕI138

Chuỗi thức ăn là gì


What Is A Food Chain? The Dr. Binocs Show Educational Videos For Kids 


Learn everything about a food chain in detail with Dr. Binocs.

Luyện Nghe Từ