Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cùng đếm đến 20 - Bài hát cho bé

Let's Count to 20 Song For Kids

9.179 lượt xem
THEO DÕI504

Cùng đếm đến 20 - Bài hát cho bé - Let's Count to 20 Song For Kids


Xem thêm:


Số đếm tiếng Anh 1-10
Số đếm tiếng Anh  1-20
Số đếm tiếng Anh 11-20
Số đếm tiếng Anh 1-100
Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva


 


 

Luyện Nghe Từ