Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài hát Gummy Bear Song - Gummy Bear

Frozen dancing Gummy Bear Frozen baile Osito gominola

13.252 lượt xem
THEO DÕI4

Lời bài hát Gummy Bear Song - Gummy Bear

Oh I'm a gummy bear 
Yes I'm a gummy bear 
Oh I'm a yummy, chummy, funny, lucky gummy bear 
Don't call me jelly bear, 
Cuz i'm a gummi bear. 
Oh I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. 
Oh Yeah 

gummy gummy gummy gummy gummy bear POP 

( wait a while ) (CREATE A FUN DANCE ) 

 

Oh I'm a gummy bear 
Yes I'm a gummy bear 
Oh I'm a yummy, chummy, funny, lucky gummy bear 
Don't call me jelly bear, 
Cuz I'm a gummy bear. 
Oh I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. 
Oh Yeah 

Ba ba be do be do be yum yum (x3) 
Three times you can bite me 

Ba be be do be do be yum yum (x3) 
Three times you can bite me 

gummy gummy gummy gummy gummy bear POP 

( Wait a while ) ( DO YOUR DANCE AGAIN ) 

Oh I'm a gummy bear 
Yes I'm a gummy bear 
Oh I'm a yummy, chummy, funny, lucky gummy bear 
Don't call me jelly bear, 
Cuz I'm a gummy bear. 
Oh I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. 
Oh yeah! 

Wait a while DO YOUR DANCE AGAIN 

Ba ba be do be do be yum yum (x3) 
Three times you can bite me 

Ba ba be do be do be yum yum (x3) 
Three times you can bite me 

gummy gummy gummy gummy gummy bear POP 

Oh I'm a gummy bear 
Yes I'm a gummy bear 
Oh I'm a yummy, chummy, funny, lucky gummy bear 
Don't call me jelly bear, 
Cuz I'm a gummy bear. 
Oh I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. 

Oh I'm a gummy bear 
Yes I'm a gummy bear 
Oh I'm a yummy, chummy, funny, lucky gummy bear 
Don't call me jelly bear, 
Cuz I'm a gummy bear. 
Oh I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. 

Oh Yeah! 

Còn lời Việt các bạn tự search trên mạng nhé.

 

 

Luyện Nghe Từ