TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Tiếng Anh chuyên ngành

Lọc theo:

TỪ ĐIỂN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI – 1

TỪ ĐIỂN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI – 1. - TỪ VỰNG TIẾNG ANH. - Tiếng Anh chuyên ngành: Tài chính – kế toán . Ngoại hối – lĩnh vực đề tài luôn nóng hổi, và được mọi người q...

Tiếng Anh chủ đề: Toán học

Tiếng Anh chủ đề: Toán học . Học tiếng Anh một cách toàn diện, với những gì chúng ta hay tiếp xúc, hay sử dụng đặc biệt  là những môn học thường xuyên ở trường, ở...

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT . - Phỏng vấn xin Visa bằng tiếng Anh. - Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Tiếng Anh đối với chuyên ngành IT là rất cần...

Hệ tim mạch trong tiếng Anh (tiếp)

Hệ tim mạch trong tiếng Anh (tiếp) . - Hệ tim mạch trong tiếng Anh. - Tiếng Anh chuyên ngành y dược. Phần tiếp theo của từ vựng về hệ tim mạch trong tiếng Anh, tổng...

Từ vựng chuyên dùng trong nhà hàng

Từ vựng chuyên dùng trong nhà hàng . - Từ vựng tiếng Anh về Nhà hàng Khách sạn. - Các vị trí trong khách sạn. Học từ vựng tiếng anh với chủ đề nhà hàng, khách sạn. ...

Hệ tim mạch trong tiếng Anh

Hệ tim mạch trong tiếng Anh. - Đánh răng là giải pháp ngăn ngừa bệnh tim . - Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather. Tim mạch và những t...

Bệnh viện và các phòng ban

Bệnh viện và các phòng ban . - Những người đàn ông đeo mặt nạ vào bệnh viên cướp tù nhân . - Đánh răng là giải pháp ngăn ngừa bệnh tim. Tiếng Anh chuyên ngành, đặc ...

Tiếng Anh chuyên ngành y dược

Tiếng Anh chuyên ngành y dược. - Tiếng anh chủ đề: Tên các loại bệnh.. - Từ vựng chuyên ngành y tế. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y dược, không chỉ những người tro...

Thuật ngữ tiếng Anh về địa lý

Thuật ngữ tiếng Anh về  địa lý. . - Thuế và thuật ngữ thông dụng. - Thuật ngữ tiêng Anh thương mại. Những từ vựng tiếng Anh sau sẽ cần lưu ý đặc biệt cho các bạn, d...