TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Tiếng Anh chuyên ngành

Lọc theo:

Tín dụng với những từ vựng

Tín dụng với những từ vựng. - Thuế và thuật ngữ thông dụng:. 1.    Banker's draft - drɑːft - hối phiếu ngân hàng Ex:  If you don't have a cheque book, you can pay...

Các vị trí trong khách sạn:

Các vị trí trong khách sạn: . - Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2. 1.    Porter: Người mang hành lý của bạn đến phòng khi bạn lần đầu làm thủ tục tại khách sạn.  J...

Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2

Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2. accept. chấp thuận. agree (agreement). đồng ý. a right line. một đường thẳng. a range of colours. đủ các màu. accessories data. bảng ch...