TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2

Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2

Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2

accept chấp thuận agree (agreement) đồng ý a right line một đường thẳng a range of colours đủ các màu accessories data bảng chi tiết phụ liệu accessory phụ liệu accurate chính xác Across the back ngang sau adhesive, adhesiveness có chất dính băng keo adjust (adjustment) điều chỉnh, quyết định a raw edge of cloth mép vải không viền align sắp cho thẳng hàng, sắp hàng all together tất cả cùng nhau allowance sự công nhận, thừa nhận, cho phép amend (amendment) điều chỉnh, cải thiện angle góc, góc xó apply ứng dụng, thay thế appoint (appointment) chỉ định, bầu approval (v) approval ( n ) chấp thuận, bằng lòng area khu vực armhole vòng nách, nách áo armhole curve đường cong vòng nách áo armhole panel ô vải đắp ở nách armhole curve đường cong vòng nách article no điều khoản số assort tỉ lệ assort size tỉ lệ kích cở asymmetric không đối xứng attach gắn vào auditor kiểm tra viên, thánh giả auto lock open zipper end đầu dây kéo khoá mở tự động available có sẵn, có thể thay thế available accessories phụ liệu có sẳn, thay thế available fabric vải có sẳn, vải thay thế average trung bình


Xem thêm:
 

Tiếng Anh chuyên ngành May 1 - Từ, cụm từ...
Tài liệu tiếng Anh cho ngành may mặc, giáo trình tiếng Anh may mặc

 

BÀI LIÊN QUAN

Tiếng Anh chuyên ngành May 1 - Từ, cụm từ...
Tiếng Anh chuyên ngành May 1 - Từ, c...
Cùng tìm hiểu những từ tiếng Anh về Ngành may, rất hữu ích cho...

Từ điển tiếng anh chuyên ngành cơ khí
Từ điển tiếng anh chuyên ngành cơ kh...
Từ điển tiếng anh chuyên ngành cơ khí abrasive : chất liệu m...

Tiếng Anh chuyên ngành: Tư vấn thiết kế xây dựng.
Tiếng Anh chuyên ngành: Tư vấn thiết...
Tiếng Anh chuyên ngành: Tư vấn thiết kế xây dựng. - Từ vựng ng...

Tiếng Anh chuyên ngành: Thủy Hải Sản. (Phần 1)
Tiếng Anh chuyên ngành: Thủy Hải Sản...
Tiếng Anh chuyên ngành: Thủy Hải Sản. (Phần 1) - Tiếng Anh chu...