TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Các vị trí trong khách sạn:

Các vị trí trong khách sạn: 

Tiếng Anh chuyên ngành May mặc 2

Các vị trí trong khách sạn:

1.    Porter: Người mang hành lý của bạn đến phòng khi bạn lần đầu làm thủ tục tại khách sạn. 
Just give your bags to the porter. He'll take them up. = Hãy đưa hành lý cho người khuân vác. Anh ta sẽ mang đến lên phòng.

2.     Concierge: Người chào bạn tại lối vào của khách sạn. Anh hoặc chị ta cũng sẽ giúp bạn đón taxi, giới thiệu nhà hàng, nhà hát….
The concierge said the Italian restaurant on the corner had really good food.(Người giữ cửa nói rằng nhà hàng Ý tại góc đường bán thức ăn rất ngon.)

3.    Receptionist: Người xử lý việc đặt phòng, giữ phòng và trả tiền trong khách sạn. Anh
hoặc chị ta thường làm việc phía sau một chiếc bàn lớn trong khu vực
chính của sản khách sạn (hoặc nơi ra vào)
You need to ask the receptionist if you want a wake-up call in the morning. = Bạn cần hỏi người tiếp tân nếu bạn muốn cuộc gọi đánh thức vào buổi sáng.

4.    Chambermaid : Người (thường là phụ nữ) dọn dẹp phòng khách sạn
She works as a chambermaid and has to make hundreds of beds every day.(Bà ta làm việc như một nhân viên dọn phòng và phải dọn hàng trăm gường mỗi ngày.)

5.    Housekeeper: Người mà là quản lý tất cả nhân viên dọn phòng trong khách sạn
We need all the chambermaids to work weekends when the hotel is very busy. If you can't work on Saturday, you'll need to speak to the housekeeper. ( Chúng ta cần tất cả nhân viên dọn phòng làm việc vào cuối tuần khi khách sạn bận rộn nhất. Nếu bạn không thể làm việc vào thứ Bảy, bạn sẽ cần nói chuyện với người quản lý.)

 

 

BÀI LIÊN QUAN

Các vị trí trong công ty.
Các vị trí trong công ty.
Các vị trí trong công ty. - Các vị trí trong khách sạn - Từ vự...

Cách học tiếng Anh qua bài hát
Cách học tiếng Anh qua bài hát
- Dễ học, không nhàm chán vì bài nào hay thì bạn học không ép...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...

Hướng dẫn dịch phụ đề cho video
Hướng dẫn dịch phụ đề cho video
Nếu bạn muốn dịch video để nâng cao kỹ năng dịch, học tiếng An...