TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Bảng các đơn vị đo lường của Anh-Mỹ

Bảng các đơn vị đo lường của Anh-Mỹ

Phân biệt, nhận biết cho dân kỹ thuật về đơn vị đo lường của Anh - Mỹ

Đơn vị đo chiều dài, đo khối lượng, trọng lượng, thời gian...

1. Hệ mét
Đơn vị đo lường hệ met của Anh Mỹ


 
2. Đơn vị đo chiều dài
Đơn vị đo chiều dài của Mỹ


 
3. Đơn vị đo Thời gian, Khối lượng, Dung tích, Đoc góc và đo Vòng tròn
Đơn vị đo thời gian, khối lượng, dung tích, góc độ


 
4. Đơn vị đo diện tích
Đơn vị đo lường diện tích của Anh, Mỹ


 
5. Đo độ nhiệt tương ứng
Đơn vị đo Độ nhiệt tương ứng


 
6. Đơn vị đo hàng hải
Đơn vị đo Hàng hải


 
7. Đo cân, trọng lượng
Đơn vị đo trọng lượng

BÀI LIÊN QUAN

Luyện nghe tiếng Anh qua phim cũng không vui và thú vị bằng cách này!
Luyện nghe tiếng Anh qua phim cũng k...
Luyện nghe tiếng Anh đôi khi trở nên vô cùng nhàm chán khi bạn...

Thì tiếp diễn không sử dụng các động từ.
Thì tiếp diễn không sử dụng các động...
Thì tiếp diễn không sử dụng các động từ. ...

Các động từ “Ôm” trong tiếng Anh
Các động từ “Ôm” trong tiếng Anh
Các động từ “Ôm” trong tiếng Anh - Cách thêm đuôi “ing” vào sa...

Dạy trẻ tư duy bằng tiếng Anh
Dạy trẻ tư duy bằng tiếng Anh
Tôi là một người mê ngôn ngữ. Cả 2 ng...