TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT 

Phỏng vấn xin Visa bằng tiếng Anh

Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Tiếng Anh đối với chuyên ngành IT là rất cần thiết, không thể thiếu. Các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ cho buổi phỏng vấn của mình nhé. Chúc các bạn thành công. 

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT

-    Give an example of where you have applied your technical knowledge in a practical way. — Hãy cho tôi một ví

dụ vê nơi mà bạn đã ứng tuyển với những hiểu biết kỹ thuật của bạn theo một cách đơn giản nhất?

-    How do you handle multiple deadlines? — Bạn lam thế nao để xoay sở các hạn chót?

-    How do you keep current on this industry? — Làm thế nào bạn có thể giữ được vị trí hiện tại trong nganh công

nghệ này?

-    How do you troubleshoot IT issues? — Lam thế nào ma bạn có xoay sở các vấn đề công nghệ thông tin?

-    What are your technical certifications? — Bạn có những chứng chỉ ký thuật nào?

-    What automated-build tools or processes have you used? —- Công cụ tự động nào ma bạn thường hay sử

dụng khi lam việc.

-    What development tools have you used? — Các công cụ phát triển nao mà bạn hay sử dụng?

-    What do you do to maintain your technical certifications? —- Bạn làm thế nao để duy trì sự hiệu lực của các

chứng chỉ của bạn.

-    What interests you about this position? —- Tại sao bạn lại hứng thú với vị trí này?

-    What is the biggest IT challenge you have faced and how did you handle it? — Sự thách thức lớn nhất trong

nganh công nghệ thông tin ma bạn đã phải đối mặt va lam thế nao mà bạn có thể xử lý nó một cách khôn khéo?

-    What languages have you programmed in? — Bạn thương lập trinh bằng ngôn ngữ nào?

-    What source control tools have you used? — Nguồn công cụ điều khiển nào ma bạn hay sử dụng?

-    What technical websites do you follow? — Bạn thường theo dõi các website nào?

Chúc các bạn thành công!

 

BÀI LIÊN QUAN

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành kỹ thuật.
Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành kỹ...
Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành kỹ thuật.  Phỏng vấn tiếng A...

Phỏng vấn tiếng Anh: Nhưng câu không lên nói.
Phỏng vấn tiếng Anh: Nhưng câu không...
Phỏng vấn tiếng Anh: Nhưng câu không lên nói.  Phỏng vấn thời ...

10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấn tiếng Anh
10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấ...
Bạn có thể tham khảo những cách sau bằng tiếng A...

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:
Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh ph...
Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:  - 10 cách gây ấn ...