TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến: 
10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấn tiếng Anh

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến
1.    Tell me a little about yourself. - Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.
2.    What are your strengths? - Thế mạnh của bạn là gì?
3.    What are your weaknesses? - Điểm yếu của bạn là gì?
4.    What are your short term goals? - Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?
5.    What are your long term goals? - Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?
6.    What do you want to be doing five years from now? or Where do you see yourself in five years? - Bạn muốn trở thành gì trong năm năm tới? hoặc Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong năm năm?
7.    Do you manage your time well? - Bạn quản lý thời gian của mình có tốt không?
8.    How do you make important decisions? -  Làm thế nào để bạn thực hiện các quyết định quan trọng?
9.    Do you work well under pressure? - Bạn có làm việc tốt khi có áp lực không?

== Good Luck for you == 

 

BÀI LIÊN QUAN

Những câu chúc ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng tiếng Anh
Những câu chúc ngày nhà giáo Việt Na...
Những câu chúc ngày nhà giáo...

Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh
Những câu thường dùng khi viết thư t...
MỘT SỐ MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG KHI VIẾT THƯ TIẾNG ANH   1. Khi đề...

Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh
Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng ...
Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh 1.How + tobe + Noun: ...

MẪU CÂU HỎI VỀ THỜI TIẾT
MẪU CÂU HỎI VỀ THỜI TIẾT
Tuyển tập mẫu câu hỏi về thời tiết trong tiếng Anh (talk...