GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấn tiếng Anh

Xuất bản 12-09-2015

Bạn có thể tham khảo những cách sau bằng tiếng Anh, có thể sẽ giúp bạn ấn tượng hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng khi phỏng vấn tiếng Anh

1. Learn about the company, its culture, its products etc.
Tìm hiểu về công ty, văn hóa, các sản phẩm của công ty …

2. Dress smartly – your appearance and how you behave can tell people a lot about you.
Lựa chọn trang phục phù hợp – sự xuất hiện của bạn và cách bạn cư xử có thể nói với mọi người rất nhiều về bạn.

3. Be on time, but not too early – this always makes a good impression.
Đến đúng giờ, nhưng không quá sớm – điều này luôn gây được ấn tượng tốt.

4. Smile – first impressions are so important.
Hãy mỉm cười – ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.
 
5. Enter the interview room confidently, develop a good rapport with the interviewer – speak clearly, sit up straight in your chair and show that you are interested. And keep smiling!
Bước vào phòng phỏng vấn với phong thái tự tin, xây dựng một ấn tượng tốt với người phỏng vấn – nói rõ ràng, ngồi thẳng lưng trên ghế và cho thấy sự quan tâm với công việc. Và tiếp tục mỉm cười!

6. Explain your experience – tell the interviewer just how your past experience will help in this job.
Nêu lên kinh nghiệm của bạn – hãy nói với người phỏng vấn kinh nghiệm quá khứ của bạn sẽ giúp ích thế nào với công việc này.

7. Ask meaningful questions – interviewers especially like it when candidates ask specific questions about what the job entails, what the goals of the company are etc.
Hỏi những câu hỏi có ý nghĩa – phỏng vấn đặc biệt thích khi ứng viên đặt câu hỏi cụ thể về những gì công việc đòi hỏi, các mục tiêu của công ty…

8. Ask for the job if you want it – at the end of the interview.
Yêu cầu công việc mà bạn muốn – ở cuối buổi cuộc phỏng vấn.

9. Be friendly to everyone – always be courteous and polite to anyone you meet at the interview site.
Hãy thân thiện với tất cả mọi người – luôn nhã nhặn và lịch sự cho bất cứ ai bạn gặp tại địa điểm phỏng vấn.

10. Say thank you – thank the interviewers in person for taking the time to talk to you.
Nói lời cảm ơn – cảm ơn người phỏng vấn đã dành thời gian cho bạn.

 

Chúc bạn thành công!

Toomva.com