TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi

1.How + tobe + Noun: Cái gì đó như thế nào?

Ex: 

+ How is the weather? = Thời tiết như thế nào vậy?

+ How was the exam? = Kỳ thi của bạn như thế nào?


2. How often: Hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì.

Ex:

+ A: How often do they go to the cinema? = Bạn có hay đến rạp chiếu phim không?

B: Once a week = Một lần một tuần


3. How long + Trợ ĐT+ S + V?: Được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động

Ex: 

+ How long does it take to get to Ha Noi by plane? = Đi máy bay đến Hà Nội mất bao lâu?

+ How long have you worked there? = Bạn làm việc ở đây bao lâu rồi?


4. How + adjectives + Tobe?

"How" được kết hợp với rất nhiều tính từ các nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật nào đó.

Ex: 

+ How deep is the river? = Con sông này sâu bao nhiêu?

+ How wide is the platform? = Nhà ga này rộng bao nhiêu ?


5. How much

- Được dùng phổ biến trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào với câu hỏi

Ex: 

+ How much does it cost ? = Giá cái đó bao nhiêu?


- Được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được.

Ex: 

+ How many apples are there in the fridge? = Trong tủ lạnh có bao nhiêu quả táo?

+ How much do I owe you? = Tôi nợ cậu bao nhiêu vậy?

+ How much water is in the bucket? = Trong chậu có bao nhiêu nước?


6. How about + Ving: Được dùng trong câu đề nghị

Ex: 

+ How about having dinner with me tonight? = Việc đi ăn tối với tôi tối nay thì sao?


7. How do you + V: Được sử dụng để hỏi về cách thức làm một việc gì đó.

Ex: 

+ How do you cook this meal? = Món này nấu như thế nào vậy?8. How do you do?: Một cách thức chào hỏi trong tiếng Anh. Nó chỉ được sử dụng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên

BÀI LIÊN QUAN

MẪU CÂU HỎI VỀ THỜI TIẾT
MẪU CÂU HỎI VỀ THỜI TIẾT
Tuyển tập mẫu câu hỏi về thời tiết trong tiếng Anh (talk...

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:
Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh ph...
Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:  - 10 cách gây ấn ...

Cách học tiếng Anh qua bài hát
Cách học tiếng Anh qua bài hát
- Dễ học, không nhàm chán vì bài nào hay thì bạn học không ép...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...