TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh

Mẫu câu dùng để viết thư bằng tiếng Anh

MỘT SỐ MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG KHI VIẾT THƯ TIẾNG ANH

 

1. Khi đề cập đến nội dung cần bàn bạc, thảo luận thì nên dùng mẫu câu yêu cầu lịch sự.

• I am writing/write to … (tell about … / let you know about …)
• I enjoy/ really like …(+V_ing)
• I would like to … (tell/send/let …)

 

2. Khi cần yêu cầu sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người nhận thì phải nêu công việc cụ thể.

• Could you help me …(inform the student of final exam…), please?
• I would like to ask your help …

 

3. Khi hối tiếc về một điều gì đó xảy ra không như mong đợi.

• I am (very) sorry about/for …
• I regret to … (tell/inform …)
• I would like to apologize for …

 

4. Nếu có tài liệu đính kèm thì nên báo cho người nhận biết đó là tài liệu gì.

• I enclose … (daily report …)
• The attached file is …(list of students … )
• …

 

5. Một số hình thức viết tắt cho phép (được chấp nhận).

• ASAP: as soon as possible
• BTW: by the way
• BFN: bye for now
• BRB: be right back
• IOW: in other words

 

6. Phần kết luận 

- Một số lời kết: 
• All the best!
• Best Regards,
• Best Wishes,
• Continues success,
• Regards,
• Sincerely yours,
• Sincerely

- Nếu người nhận là người không quen biết thì có thể dùng các cách diễn đạt sau:
• Bye for now
• Have a nice/good/great/wonderful day!
• Have a nice/good/great/wonderful weekend!
• Talk to you later
• Talk to you soon
• Take care

Chúc các bạn học tốt...! 

Xem phim về người làm nghề Viết thư tình(Hạnh phúc ảo)

BÀI LIÊN QUAN

Những câu chúc ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng tiếng Anh
Những câu chúc ngày nhà giáo Việt Na...
Những câu chúc ngày nhà giáo...

NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH
NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH
???? NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH ????   ...

Một số câu nói thông dụng khi xem phim
Một số câu nói thông dụng khi xem ph...
Một số câu tiếng Anh bạn nên tham khảo trước khi h...

Những từ vựng về ngành "Xuất nhập khẩu"
Những từ vựng về ngành "Xuất nhập kh...
Những từ vựng về ngành "Xuất nhập khẩu"   1. Những từ vựng ha...