GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH

Xuất bản 14-09-2015

???? NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH ???? 

Những câu chửi trong tiếng Anh

 

Shut up! - Câm miệng
Get lost. - Cút đi
Drop dead. - Chết đi
Who says? - Ai nói thế ?
You’re crazy! - Mày điên rồi !
I detest you! - Tao căm hận mày
You bastard! - Đồ tạp chũng
That’s terrible. - Gay go thật
What do you want? - Mày muốn gì?
You’ve gone too far! - Mày thật quá quắt/ đáng !
Get away from me! - Hãy tránh xa tao ra !
You asked for it. - Do tự mày chuốc lấy
I can’t take you any more! - Tao chịu hết nỗi mày rồi
Who do you think you are? - Mày tưởng mày là ai ?
Get out of my face. - Cút ngay khỏi mặt tao
Don’t bother me. - Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
You piss me off. - Mày làm tao tức chết rồi
You have a lot of nerve. - Mặt mày cũng dày thật
It’s none of your business. - Liên quan gì đến mày
Don’t look at me like that. - Đừng nhìn tao như thế
That’s your problem. - Đó là chuyện của mày.
I don’t want to hear it. - Tao không muốn nghe
Get off my back. - Đừng lôi thôi nữa
Do you know what time it is? - Mày có biết mày giờ rối không?
You’re nothing to me. - Đối với tao, mày không là gì cả
Who do you think you’re talking to? - Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What a stupid idiot! - Đúng là đồ ngốc
Mind your own business! - Lo chuyện của mày trước đi
I don’t want to see your face! - Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Can’t you do anything right? - Mày không làm được ra trò gì sao ?
What the *** are u going to say? Mày định nói cái *** gì?

 

Chúc các bạn học tốt!