TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH

???? NHỮNG CÂU CHỬI TRONG TIẾNG ANH ???? 

Những câu chửi trong tiếng Anh

 

Shut up! - Câm miệng
Get lost. - Cút đi
Drop dead. - Chết đi
Who says? - Ai nói thế ?
You’re crazy! - Mày điên rồi !
I detest you! - Tao căm hận mày
You bastard! - Đồ tạp chũng
That’s terrible. - Gay go thật
What do you want? - Mày muốn gì?
You’ve gone too far! - Mày thật quá quắt/ đáng !
Get away from me! - Hãy tránh xa tao ra !
You asked for it. - Do tự mày chuốc lấy
I can’t take you any more! - Tao chịu hết nỗi mày rồi
Who do you think you are? - Mày tưởng mày là ai ?
Get out of my face. - Cút ngay khỏi mặt tao
Don’t bother me. - Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
You piss me off. - Mày làm tao tức chết rồi
You have a lot of nerve. - Mặt mày cũng dày thật
It’s none of your business. - Liên quan gì đến mày
Don’t look at me like that. - Đừng nhìn tao như thế
That’s your problem. - Đó là chuyện của mày.
I don’t want to hear it. - Tao không muốn nghe
Get off my back. - Đừng lôi thôi nữa
Do you know what time it is? - Mày có biết mày giờ rối không?
You’re nothing to me. - Đối với tao, mày không là gì cả
Who do you think you’re talking to? - Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What a stupid idiot! - Đúng là đồ ngốc
Mind your own business! - Lo chuyện của mày trước đi
I don’t want to see your face! - Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Can’t you do anything right? - Mày không làm được ra trò gì sao ?
What the *** are u going to say? Mày định nói cái *** gì?

 

Chúc các bạn học tốt!

BÀI LIÊN QUAN

Những câu chúc ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng tiếng Anh
Những câu chúc ngày nhà giáo Việt Na...
Những câu chúc ngày nhà giáo...

Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh
Những câu thường dùng khi viết thư t...
MỘT SỐ MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG KHI VIẾT THƯ TIẾNG ANH   1. Khi đề...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...

Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather
Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: pref...
CẤU TRÚC "HƠN" TRONG TIẾNG ANH: prefer, would...