GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Một số câu nói thông dụng khi xem phim

Xuất bản 10-09-2015

Một số câu tiếng Anh bạn nên tham khảo trước khi học tiếng anh qua phim

Những câu nói hay dùng trong phim

– I’ll make it up to you.
đây là một câu nói gần như muốn chuộc tội – Tớ sẽ làm bất cứ gì bạn muốn …

– Who do you think you are?
Câu này là câu dạy khôn – Mày nghĩ mày là ai ? …


– It’s very annoying.
Nó quá bực mình …

– I swear I’ll never tell anyone.
Tớ thề , sẽ không nói cho ai …

– Let’s forgive and forget.
Hãy tha thứ và quên đi …

– I’m very / terribly awfully / extremely sorry.
3 câu nói này đều giống như : Tớ ngàn lần xin lỗi …


– Forgive me for breaking my promise.
Tha cho Tớ vì tớ đã thất hứa …


– I’ve heard so much about you!
Tớ nghe nói về bạn khá nhiều ! …


– Don’t underestimate me.
Đừng đánh giá tớ thấp …

– He often fails to keep his word.
Anh ta thường không giữ lời hứa …


– You made me feel ashamed of myself.
Bạn đã làm làm tớ tự cảm thấy xấu hổ …


– I hope it turns out all right.
Tớ hy vọng nó sẽ trở nên sẽ tốt …


– I can’t handle this alone.
Tớ không thể gánh chịu … làm một mình …


– You’re wasting you breath.
Bạn đang hao hơi vô ích …


– Don’t get on my nerves!
Đừng làm tớ phải nổi giận !


– Everything will be fine.
Mọi thứ sẽ tốt …


– I’ll be ready in a few minutes.
Tớ sẽ chuẩn bị xong trong vài phút …


– I wonder what happened to him.
Tớ không biết việc gì đã xảy đến với anh ấy …


– You are just trying to save face.
Bạn chỉ cố gắng giử thể diện – cố che dấu cái xấu

 

Chúc các bạn học tốt!