Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Các âm thanh của động vật

Animal Sound Video for Kids Farm Animal Nursery Rhymes & Songs for Babies by Farmees

2.350 lượt xem
THEO DÕI143

Các âm thanh của động vật


Animal Sound Video for Kids Farm Animal Nursery Rhymes & Songs for Babies by Farmees


Animal Sound Video for Kids by Farmees is a nursery rhymes channel for kindergarten children.These kids songs are great for learning alphabets, numbers, shapes, colors and lot more. We are a one stop shop for your children to learn nursery rhymes.

Luyện Nghe Từ