Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Diana Học Cách Nuôi Mèo

Diana Learns How to Foster a Kitten

367 lượt xem
THEO DÕI68

Cùng bạn Diana học cách nuôi một em mèo và xem các bạn nhỏ Nga nói tiếng Anh thế nào nhé!

Luyện Nghe Từ