Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Số đếm 1-10 trong tiếng Anh

Phát âm chính xác số đếm trong tiếng Anh

25.907 lượt xem
THEO DÕI302

Cách đọc số đếm trong tiếng Anh từ 1 đến 10


Cách phát âm, phân biệt số đếm trong tiếng Anh


Xem thêm:
- Số đếm tiếng Anh 1-10
- Số đếm tiếng Anh  1-20
- Số đếm tiếng Anh 11-20
- Số đếm tiếng Anh 1-100
- Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva


 


.

Luyện Nghe Từ