Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bạn có thích kem bông cải xanh không?

Do You Like Broccoli Ice Cream? Super Simple Songs

2.567 lượt xem
THEO DÕI143

 Bạn có thích kem bông cải xanh không?


Do You Like Broccoli Ice Cream? Super Simple Songs

Luyện Nghe Từ