Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 Days of the Week

Bài 6: Ngày trong tuần

6.465 lượt xem
THEO DÕI501

Bài 6: Ngày trong tuần - 7 Days of the Week 

Các ngày trong tuần: 
Monday - Thứ 2 
Tuesday - Thứ 3 
Wednesday - Thứ 4
Thursday - Thứ 5
Friday - Thứ 6 
Saturday - Thứ 7
Sunday - Chủ Nhật 

Hãy luyện tập nhiều bài học chủ đề này để ghi nhớ và phản xạ tự nhiên hơn nhé. 
Video luyện tập: 

Cách nói thời gian: giờ, ngày, tháng

 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

Luyện Nghe Từ