Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh lớp 7 tập 1

Tiếng Anh lớp 7

4.434 lượt xem
THEO DÕI2988

Tiếng Anh lớp 7 tập 1 


Học tiếng anh theo chương trình bộ giáo dục lớp 7 tập 1: xoay quanh 2 chủ điểm: our communities và our heritage. Mỗi chủ điểm được chia thành 3 đơn vị bài học (unit) tương ứng với 3 chủ đề (topic) của chương trình. Sau mỗi chủ điểm là bài ôn tập (review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã học và rèn luyện. Hãy cùng theo dõi.  


Xem thêm: 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 2


Tiếng Anh Lớp 4 tập 1


Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 


Tiếng Anh lớp 5 tập 1


Tiếng Anh lớp 6 tập 1


Tiếng Anh lớp 6 tập 2


Download sách giáo khoa


 

Luyện Nghe Từ