Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Tiếng Anh lớp 7 tập 2

Tiếng Anh lớp 7

10.080 lượt xem
THEO DÕI 3341

Tiếng Anh lớp 7 tập 2 


Được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy tiếng Anh trung học cơ sở ở Việt Nam với thực tiễn chặt chẽ về chuyên môn và  kỹ thuật của tập đoàn xuất bả Giáo dục Pearson. 
Tiếng Anh lợp 7, tập 2 được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm gần gũi với học sinh: Our World và Vision of the Future. Mỗi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với 3 chủ đề (Topic) của chương trình. Sau một chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ nẵng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện. 


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu