Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh lớp 7 tập 2

Tiếng Anh lớp 7

4.735 lượt xem
THEO DÕI2989

Tiếng Anh lớp 7 tập 2 


Được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy tiếng Anh trung học cơ sở ở Việt Nam với thực tiễn chặt chẽ về chuyên môn và  kỹ thuật của tập đoàn xuất bả Giáo dục Pearson. 
Tiếng Anh lợp 7, tập 2 được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm gần gũi với học sinh: Our World và Vision of the Future. Mỗi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với 3 chủ đề (Topic) của chương trình. Sau một chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ nẵng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện. 


 

Luyện Nghe Từ