Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bản tin sinh viên CNN ngày 04/12/2012

CNN Students news 04/12/2012

4.891 lượt xem
THEO DÕI1719

CNN Students news 04/12/2012 


Quốc hội và tổng thống Mỹ cần thống nhất về kế hoạch giảm bớt nợ của đất nước, các tranh luận về vấn đề kiểm soát súng ống trong xã hội Mỹ hay sự ra đời của dòng tin nhắn Chúc mừng Giáng sinh...Chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề trên trong bản tinh sinh viên CNN này.


 

Danh mục Tiếng Anh CNN
Luyện Nghe Từ