Tiếng Anh CNN

LỌC THEO:

Bản tin sinh viên CNN ngày 04/12/2012

CNN Students news 04/12/2012
CNN Students news 04/12/2012  Quốc hội và tổng thống Mỹ cần thống nhất về kế hoạch giảm bớt nợ của đất nước, các tranh luận về vấn đề kiểm soát súng ống trong xã hội Mỹ hay sự ra đời...
Song Ngữ
5.901 lượt xem

Bản tin sinh viên CNN ngày 23 tháng mười

CNN student news 23/10
CNN student news 23/10 - Những vấn đề quốc gia được đưa ra tranh luận tại một trường trung học tại Mỹ không là điều đặc biệt, nhưng trong bản tin này chúng xuất hiện trong buổi mô ph...
Song Ngữ
8.338 lượt xem